Загрузка...
     
присоединилась участница daxa18.03
19 августа, 18:16
присоединилась участница aida.shtelman
9 августа, 19:44
присоединилась участница prophetess.naramesropyan
10 мая, 22:17
kiprusoven11 написала Tandyrs
7 мая, 15:54
7 мая, 13:53
27 апреля, 8:10
присоединились 4 участника Злая, Tandoor bakery, harleykvinn812, kiprusoven11
26 апреля, 9:41
Все обновления

🥖Tandyry: Stucco series
Tandirs, completely made of natural chamotte clay and decorated in a natural style of clay ware, constitute our collection of tandyrs with stucco molding. The outer capsule of a tandoor can be painted in any color or pattern according to the customer's wish, a logo or a pattern can be molded on it, which makes them unique.

🍯 These tandyrs are ideal for baking meat and bread
🍯 Heating method - electricity or wood (coal)
🍯 Heavy-duty mobile tandyrs with increased heat capacity are enclosed in metal forging.


🥖Tandyry: Stucco series
Tandirs, completely made of natural chamotte clay and decorated in a natural style of clay ware, constitute our collection of tandyrs with stucco molding. The outer capsule of a tandoor can be painted in any color or pattern according to the customer's wish, a logo or a pattern can be molded on it, which makes them unique.

🍯 These tandyrs are ideal for baking meat and bread
🍯 Heating method - electricity or wood (coal)
🍯 Heavy-duty mobile tandyrs with increased heat capacity are enclosed in metal forging.

Only 350 000 rubles!
What is Kibir Tandyr?
"Kibir-Tandyr" is an exquisite oriental cooking, in which absolutely all dishes are made in real tandyr or with its application!
In our cookery any buyer will find for himself a good taste for any occasion - our dishes can be pleasantly surprised guests at the event, and just have a delicious dinner in a close family circle. In the range of our cookery more than 10 kinds of cold and warm salads, hot dishes. Absolutely all dishes from our menu are prepared in tandoor.
🍗This business is for you!
This is a novelty in the Russian market, which has no analogues or competitors. You can get Exclusive on the city and become a monopolist. Every businessman knows how difficult it is to find a new and worthwhile business idea. Do not miss such a chance!
🍗The eco-fast food market in Russia is just beginning to develop and is very popular, as many people start taking care of their health, and tandoor food is not comparable to all the fast food to date!
🍗In 2015, street fast food is on the second place in the rating of anti-crisis franchises. People will always eat, even in the worst crisis. Products - this is the last thing they will save on!
We love novelties and are happy to develop and implement them. Our customers always find something new in our cookery. Our range is constantly updated based on the preferences and wishes of our customers. For this they are faithful to us!

Արարչագործության մի այլ պատում.

Երկուսն էլ՝ թե՛ Ադամը, թե՛ իր կինը, մերկ էին, սակայն չէին ամաչում...

Նարա Գագիկի Մեսրոպյան, կամ այսպես՝ Սնեվսի Բուկետ (Մարգարեուհի, Սուրբ Հոգի, Ալլահի դուստր, բժշկուհի, նաև՝ բուժելու զորությամբ, միջազգային իրավախորհրդատվական գործիչ). «Եվ չկար մխիթարա՞նք. ցերեկն ամպով առաջնորդ, ընտրագույն բառերիս՝ հետքերը թողնելով...»

Մտածել՝ իմաստության, թե՞ հիմարության մասին...

Ի՞նչ է անում իմաստունը.

Հացդ ջրի՛ն տուր՝ թող տանի, շատ օրեր անց պիտի նորից գտնես այն...

Աստվածաշունչ. Հիսուս Քրիստոս շարունակեց խոսել...

Հայ Առաքելական եկեղեցի. Սուրբ Խաչը՝ զե՞նք...

Վայելե՛նք օրվա հանգիստը. գրառեց՝ Մարգարեուհի, Սուրբ Հոգի, Ալլահի դուստր, բժշկուհի, նաև՝ բուժելու զորությամբ, միջազգային իրավախորհրդատվական գործիչ Նարա Գագիկի Մեսրոպյանը (Սնեվսի Բուկետ)։

 

07.05.18, 15:54
Автор kiprusoven11

Tandyrs are developed and made by our company on own patented technology, are made of materials of the highest quality with observance of all standards of technical production that provides their durability, excellent appearance and high productivity. 🔥Manufactured over 5,000 ovens. We have a utility model patent. Tandyry awarded many awards, including – diploma for artistic excellence.

Все записи
О сообществе
логотип сообщества

TagWorld

36 участников, открытое
Join_network
Рубрики сообщества
Календарь
декабрь 2018
ноябрь 2018
октябрь 2018
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2