Загрузка...
     
присоединилась участница Alinka-Malinka
30 марта, 22:48
присоединились 4 участника daxa18.03, gru2ina, not555asian, xaweber7
20 марта, 5:01
присоединилась участница aida.shtelman
9 августа 2018, 19:44
присоединилась участница prophetess.naramesropyan
10 мая 2018, 22:17
kiprusoven11 написала Tandyrs
7 мая 2018, 15:54
7 мая 2018, 13:53
Все обновления

Hi!

The digital jungle is endless. There are thousands of interesting places where you can easily get straight from the huge list of games at Booi Casino. Before you go on a long trip, you need to know your team. Booi is a restless capuchin. We only saw him from afar, so, he is so tiny on the logo. Our capuchin likes to have fun, so, we let him decorate the website with multi-colored confetti. Nobody could tame baby Booi - he is independent and free. In honor of him, we created Booi Casino - an open gaming platform, where it will be comfortable for beginners and experienced gamblers. We believe that everything around is a big game, and if you take it too seriously, you can become spiny like a hedgehog. Therefore, we have collected all the gifts and bonuses, good mood and cool providers in one place - Booi Casino, so, you always have access to the best online gambling.

Booi is real

Outstanding gaming experience is unthinkable without true friends. Each of the developers at Booi Casino provides licensed software. We proudly present slots released by Microgaming, NetEnt, Yggdrasil, Quickspin, Amatic, and many others.

Booi is a gourmet

The most delicious fruits are hidden on the top of the trees and our talisman has selected the tastiest offers for the players. Choose bonus promotions in your account and get more every day for every spin. Cashback , free spins for deposits, weekly tournaments and lotteries from providers - this is only a small part of the gifts that Booi has prepared for you.

Booi is a defender

Our cheerful talisman understands that there are things you should not joke with. For example, personal data and electronic payment security. Curacao License is the best confirmation of the loyalty and reliability of Booi Casino. We know what comfort is, so technical support works 24/7 and is always ready to answer all your questions in the chat.

Now you know a little more about Booi Casino.

It's time to start the game!

Game License No. 1668/JAZ issued by the Government of Curaçao to the Globonet B.V. company, registered at: Kaya Richard J. Beaujon Z / N, Curacao. Information on the Website is provided by Netglobe Services Limited, registered at: 79 Spyrou Kyprianou Avenue, Protopapas Building, 2-nd floor, office 201, 3076 Limassol, Cyprus. Email: support@booi.com

🥖Tandyry: Stucco series
Tandirs, completely made of natural chamotte clay and decorated in a natural style of clay ware, constitute our collection of tandyrs with stucco molding. The outer capsule of a tandoor can be painted in any color or pattern according to the customer's wish, a logo or a pattern can be molded on it, which makes them unique.

🍯 These tandyrs are ideal for baking meat and bread
🍯 Heating method - electricity or wood (coal)
🍯 Heavy-duty mobile tandyrs with increased heat capacity are enclosed in metal forging.


🥖Tandyry: Stucco series
Tandirs, completely made of natural chamotte clay and decorated in a natural style of clay ware, constitute our collection of tandyrs with stucco molding. The outer capsule of a tandoor can be painted in any color or pattern according to the customer's wish, a logo or a pattern can be molded on it, which makes them unique.

🍯 These tandyrs are ideal for baking meat and bread
🍯 Heating method - electricity or wood (coal)
🍯 Heavy-duty mobile tandyrs with increased heat capacity are enclosed in metal forging.

Only 350 000 rubles!
What is Kibir Tandyr?
"Kibir-Tandyr" is an exquisite oriental cooking, in which absolutely all dishes are made in real tandyr or with its application!
In our cookery any buyer will find for himself a good taste for any occasion - our dishes can be pleasantly surprised guests at the event, and just have a delicious dinner in a close family circle. In the range of our cookery more than 10 kinds of cold and warm salads, hot dishes. Absolutely all dishes from our menu are prepared in tandoor.
🍗This business is for you!
This is a novelty in the Russian market, which has no analogues or competitors. You can get Exclusive on the city and become a monopolist. Every businessman knows how difficult it is to find a new and worthwhile business idea. Do not miss such a chance!
🍗The eco-fast food market in Russia is just beginning to develop and is very popular, as many people start taking care of their health, and tandoor food is not comparable to all the fast food to date!
🍗In 2015, street fast food is on the second place in the rating of anti-crisis franchises. People will always eat, even in the worst crisis. Products - this is the last thing they will save on!
We love novelties and are happy to develop and implement them. Our customers always find something new in our cookery. Our range is constantly updated based on the preferences and wishes of our customers. For this they are faithful to us!

Արարչագործության մի այլ պատում.

Երկուսն էլ՝ թե՛ Ադամը, թե՛ իր կինը, մերկ էին, սակայն չէին ամաչում...

Նարա Գագիկի Մեսրոպյան, կամ այսպես՝ Սնեվսի Բուկետ (Մարգարեուհի, Սուրբ Հոգի, Ալլահի դուստր, բժշկուհի, նաև՝ բուժելու զորությամբ, միջազգային իրավախորհրդատվական գործիչ). «Եվ չկար մխիթարա՞նք. ցերեկն ամպով առաջնորդ, ընտրագույն բառերիս՝ հետքերը թողնելով...»

Մտածել՝ իմաստության, թե՞ հիմարության մասին...

Ի՞նչ է անում իմաստունը.

Հացդ ջրի՛ն տուր՝ թող տանի, շատ օրեր անց պիտի նորից գտնես այն...

Աստվածաշունչ. Հիսուս Քրիստոս շարունակեց խոսել...

Հայ Առաքելական եկեղեցի. Սուրբ Խաչը՝ զե՞նք...

Վայելե՛նք օրվա հանգիստը. գրառեց՝ Մարգարեուհի, Սուրբ Հոգի, Ալլահի դուստր, բժշկուհի, նաև՝ բուժելու զորությամբ, միջազգային իրավախորհրդատվական գործիչ Նարա Գագիկի Մեսրոպյանը (Սնեվսի Բուկետ)։

 

Все записи
О сообществе
логотип сообщества

TagWorld

40 участников, открытое
Join_network
Рубрики сообщества
Календарь
июль 2019
июнь 2019
май 2019
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30